Brug ordets magt optimalt!

Udnyt ordets magt optimalt

Af stressekspert Rikke Maj Thauer

ORD er energi!

Når du har en fuld forståelse for og en øget bevidsthed omkring ords betydning i din egen og andres kommunikation, kan det give dig flere (og nye) kompetencer til at melde ud, sige fra og nej, samt formulere dig perfekt ift. din omverden både privat og på jobbet.

Men er du opmærksom på, hvilket sprog du bruger og, hvordan du selv agerer, når du kommunikerer med andre?

UNDGÅ sprog som optrapper konflikten

Når du bruger sprog, som:

 • kritiserer
 • angriber
 • vurderer
 • generaliserer
 • fortolker den andens motiver
 • giver skyld

... er du reelt set med til at OPTRAPPE konflikten

Undgå derfor:

 • DU-sprog
 • At afbryde
 • At være ligeglad
 • Ledende spørgsmål
 • At bebrejde
 • At være abstrakt
 • Fokus på fortiden
 • At gå efter personen
Men du kan faktisk være med til at AFSPÆNDE KONFLIKTEN

.... gennem det SPROG, du bruger og måden, du agerer overfor modparten.

Står du overfor en mulig konflikt med nogle, så prøv derfor at:

 • Bruge JEG-sprog
 • Lytte den andens argument/ pointe til ende
 • Være interesseret
 • Stille åbne spørgsmål
 • Udtrykke dit ønske
 • Være konkret
 • Fokusere på nutid / fremtid
 • Gå efter problemet / sagen

Så du holder dig på din egen (afsenders) banehalvdel, respekterer den anden som person, giver plads til andres opfattelser og tager ansvar i samtalen / konflikten!

Brug ordene til at hjælpe andre - og dig selv - i kommunikationen

Du kan også bruge ordene på forskellige måder, så du faktisk kan hjælpe andre – og dig selv – til at blive bevidst om ens egen kommunikation. Især ved at udfordre og aflaste dem omkring dig på en anden måde i forhold til deres interaktion med andre.

OG FAKTISK kan det være en afstresser i hverdagen i forbindelse med måden, vi kommunikerer på.

Vores måde at kommunikere på kommer ud fra den måde, vi har lært at se verden på gennem vores opvækst. Altså vores MODEL AF VERDEN;

Den er med andre ord formet af alle de ting, vi har med os af positive og mindre positive (måske ligefrem negative) oplevelser. Og det kan jo i sagens natur adskille sig markant fra andres model af verden.

Du kan med fordel udfordre din egen - og andres - model af verden

Det handler om at vise respekt for andres modeller af verden og være nysgerrig på, hvad der ligger bag. Derved kan du faktisk opnå ikke at tage ting personligt, men -  tværtimod - kan du betragte ord og formuleringer på en anden måde, end du plejer.

Det kan du gøre ved at udfordre det, den anden siger og, som nævnt, de bagvedliggende tanker - altså modellen af verden.

Så du bl.a. hjælper med at sikre, at I taler om det samme eller udfordrer tankegangen, der gør, at en person føler sig misforstået eller står uden valgmuligheder. Sådan en magtesløshed kan faktisk også føre til stress!

Når vi kommunikerer, bliver vi påvirkede af det, vi oplever – ofte på baggrund af tidligere lignende oplevelser. Det går ind i bevidstheden og påvirker tanker, følelser og energi-niveau – som også påvirker hinanden indbyrdes.  Man har derfor altid et valg ift., hvordan  man kommunikerer og ens adfærd i den forbindelse.

Husk, at der jo kan ligge en masse andre ting bagved den anden persons adfærd og kommunikationsmønster.

Tag afsæt i 7 nyttige forudsætninger

Afslutningsvis vil jeg nævne, at du med fordel kan bruge disse 7 nyttige forudsætninger i forhold til kommunikationen:

 1. Vi oplever ikke verden, som den er – vi oplever en model af verden

 2. Respekt for andres model af verden

 3. Det er mig, der styrer mit sind – og dermed også mine resultater

 4. Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd

 5. Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons, du får

 6. Hvis noget ikke virker – så gør noget andet

 7. Enhver situation indeholder flere valgmuligheder

I foredraget Sådan udnytter du ordets magt optimalt, uddyber jeg disse 7 forudsætninger samt, hvordan du kan være nysgerrig på og udfordre andres model af verden og kommunikationen derved forbedres. Du kan få adgang til optagelsen her:

Du kan også hente inspiration til at arbejde videre med kommunikation og konflitløsning, via disse oplæg og værktøjer i Klub Stressfri Hverdag.

 • Er du klædt godt nok på til at KRITISERE andre?
 • Findes der en kur mod konfliktskyhed?
 • Styrk din evne til at sætte grænser og sige fra
 • Værktøjerne: Hjernepause og Din butik / Min Butik

Få adgang nu >


Når du har spørgsmål til stress, behandling og forebyggelse så skriv direkte til mig på rikke@thauer.dk

De bedste hilsner

Rikke Maj Thauer

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!