Opnå en stressfri virksomhed

Som ansvarlig i virksomheden har du en naturlig menneskelig og økonomisk interesse i at nedbringe og om muligt fjerne stress på arbejdspladsen.

Forskning viser at medarbejdere, der lærer at reducere stressniveauet via bedre videns- og værktøjsbaserede metoder, har mindre stressrelateret sygefravær. Dette fravær er meget omkostningstungt for virksomheden både for arbejdsklimaet i de enkelte afdelinger, men også for produktiviteten og dermed slutteligt for virksomhedens omsætning.

Årsagerne til stress er mangeartede. Uanset om kimen ligger gemt i privaten eller på arbejdet, vil det påvirke arbejdsevnen, hvis det får lov til at udvikle sig. Uden viden om håndtering, udvikler det sig altid!

I Klub Stressfri Virksomhed er det vores tilgang og mål at bidrage til, at jeres medarbejdere får så stor en viden om stress, at de selv tager ansvaret for, at I får en stressfri virksomhed ud fra ”hjælp til selvhjælp” princippet.

Medarbejderne uddannes til at forebygge og spotte stress samt handle på det, ikke blot hos sig selv, men også hos potentielt stressramte kolleger. I Klub Stressfri Virksomhed undervises jeres medarbejdere af dygtige psykologer, forskere, behandlere, trænere, coaches og tidligere stressramte. Klubben skal derfor ses som et ongoing stresskursus, hvor medarbejderne til enhver tid kan tilgå lige de emner og temaer, som er relevante for deres arbejdsliv.

Hør Peter Myginds PEP-Talk her.